Міжнародна діяльність кафедри
військової хірургії
Української військово-медичної академії

 Кафедра військової хірургії - Міжнародна діяльність. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється за наступними напрямками:

  • участь науково-педагогічних кадрів кафедри у медичному забезпеченні міжнародних миротворчих операцій;
  • участь науково-педагогічних кадрів кафедри та слухачів Української військово-медичної академії у міжнародних військових та військово-медичних навчаннях;
  • участь науково-педагогічних кадрів кафедри у семінарах та конференціях з представниками військових та військово-медичних департаментів інших країн, що організовані у рамках програм міжнародного співробітництва на території України;
  • навчання науково-педагогічних кадрів кафедри за кордоном;
  • підготовка фахівців для зарубіжних країн;
  • участь науково-педагогічних кадрів кафедри у міжнародних наукових фахових конференціях, семінарах, симпозіумах; друкування наукових матеріалів, статей, результатів досліджень у закордонних фахових виданнях.
 Кафедра військової хірургії - Міжнародна діяльність. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Участь науково-педагогічних кадрів кафедри у медичному забезпеченні міжнародних миротворчих операцій за роки незалежності України охоплює службу офіцерів у Сьєрра-Леоне та Конго (Разумний Павло Коcтянтинович, 2003 рік — місія UNAMSIL та 2005 рік — місія MONUSCO), Ліберії та Афганістані (Бондаревський Андрій Олександрович, 2004 рік - місія UNMIL, 2010 рік — місія ISAF).

Важливим напрямком міжнародної діяльності є участь викладачів кафедри та слухачів Української військово-медичної академії у міжнародних військових та військово-медичних навчаннях, що дозволяє суттєво підвищити військовий та фаховий професійний рівень, оволодівати сучасними технологіями та переймати досвід передовий військових держав, в подальшому втілювати отриманий досвід у повсякденну діяльність, наукову роботу та навчальний процес на кафедрі.

 Кафедра військової хірургії - Міжнародна діяльність. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Викладачі та слухачі під час таких навчань мають змогу вивчати особливості методичного забезпечення заходів, отримати навчально-методичні та інформаційні матеріалами. Традиційним є участь у військово-медичних навчаннях MEDCEUR (2003 рік — Грузія, 2004 рік - Азейрбаджану, 2007 рік - Молдова, 2008 рік — Хорватія, 2009 рік — Сербія, 2010 рік — Чорногорія).

Згідно програми міжнародного співробітництва МО, у Києві проходили візити представників військово-медичних служб Норвегії (2006 рік), США (2007 рік), під час яких у складі делегацій з української сторони брали участь викладачі кафедри військової хірургії.

 Кафедра військової хірургії - Міжнародна діяльність. Українська війсково-медична академія (УВМА)

Навчання за кордоном на міжнародних курсах вивчення іноземних мов проходив Собко Ігор Володимирович (Канада, 2000 рік), Бондаревський Андрій Олександрович (Литва, 2008 рік). На кафедрі, сумісно із факультетом перепідготовки військових лікарів проводилось навчання групи військових медиків з Азербайджану (2007 рік).


Новини періодики
UA

Атестація лікарів