Перелік дисертаційних досліджень
захищених на кафедрі військової хірургії
Української військово-медичної академії

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук

 • Заруцький Ярослав Леонідович «Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою» 14.01.03 – хірургія , 2004 р.

 • Білінський Петро Іванович «Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів кісток та їх наслідків (теоретичне, експериментальне обгрунтування, клінічна реалізація)» 14.01.21 – травматологія-ортопедія, 2004 р

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук

 • Петкау Вадим Вікторович «Хірургічне лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою в гострому періоді травматичної хвороби. » 14.01.03 – хірургія, 2009 р.

 • Гайда Ігор Євгенович «Фактори оптимізації внутрішньовенного лазерного опромінення крові в комплексному лікуванні хворих з гострими гнійно-запальними захворюваннями» 14.01.03 – хірургія, 1996 р.

 • Бурлука Володимир Володимирович «Оцінка тяжкості і вибір хірургічного лікування пошкоджень грудинно-реберного каркасу у постраждалих з поєднаною закритою травмою грудей» 14.01.03 – хірургія, 1996 р.

 • Заруцький Ярослав Леонідович «Діагностика та хірургічне лікування пошкоджень печінки при закритій поєднаній абдомінальній травмі» 14.01.03 – хірургія, 1997 р.

 • Хитрий Григорій Павлович «Застосування клофеліну при пошкодженнях головного мозку» 14.01.01 – анестезіологія та реаніматологія, 1997 р.

 • Ільчишин Віктор Олександрович «Анатомо-клінічні обгрунтування аутопластики вісьовими складними шкірними лоскутами зі стопи» 14.01.03 – хірургія, 1997 р.

 • Собко Ігор Володимирович «Гемосорбція на поліметилсилоксані та активованому вуглецевому матеріалі “Дніпро” при експериментальній гострій печінковій недостатності» 14.01.03 – хірургія, 1997 р.

 • Лакша Андрій Михайлович «Апарат зовнішньої фіксації у системі методів лікування відкритих переломів» 14.01.21 – травматологія-ортопедія, 1998 р.

 • Світличний Едуард Вікторович «Вибір методу лікування перфоративної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки» 14.01.03 – хірургія, 1998 р.

 • Конев Валерій Геронтійович «Лікування гострої товстокишкової непрохідності пухлинної етіології з застосуванням лапароскопічної операції» 14.01.03 – хірургія, 1998 р.

 • Шудрак Анатолій Іванович «Шляхи покращення результатів лікування колоректального раку, ускладненого кишковою непрохідністю» 14.01.03 – хірургія, 2000 р.

 • Лурін Ігор Анатолійович «Сучасні малоінвазивні і ендоскопічні методики в комплексному лікуванні холедохолітіазу» 14.01.03 – хірургія, 2001 р.

 • Бондаревський Андрій Олександрович «Шляхи підвищення ефективності лікування при пошкодженнях товстої кишки» 14.01.03 – хірургія, 2002 р.

 • Литвин Андрій Орестович «Диференційоване хірургічне лікування фронто-базальних пошкоджень» 14.01.09 – нейрохірургія, 2002 р.

 • Хоменко Ігор Петрович «Діагностика та хірургічне лікування пошкоджень позапечінкових жовчних шляхів» 14.01.03 – хірургія, 2003 р.

 • Король Сергій Олександрович «Лікування переломів стегнових кісток у постраждалих з поєднаною травмою» 14.01.21 – травматологія-ортопедія, 2003 р.

 • Бондаренко Володимир Володимирович « Профілактика гнійно-септичних ускладнень у постраждалих з закритою поєднаною травмою» 14.01.03 – хірургія, 2003 р.

 • Панасенко Сергій Іванович «Діагностика і хірургічне лікування пошкоджень підшлункової залози при закритій поєднаній травмі» 14.01.03 – хірургія, 2004 р.

 • Гаврецький Анатолій Іванович «Застосування кремнійпохідних сорбентів з іммобілізованими на них препаратами в комплексі профілактики та лікування гнійних ускладнень відкритих переломів кісток» 14.01.21 – травматологія-ортопедія, 2004 р.

 • Уманець Олена Ігорівна «Шляхи покращення хірургічного лікування коло ректального раку» 14.01.03 – хірургія, 2006 р.

 • Сапа Сергій Анатолійович «Особливості хірургічного лікування хворих з діабетичною стопою, ускладненою гнійно-некротичним процесом» 14.01.03 – хірургія, 2006 р.

 • Герасименко Олег Сергійович «Особливості хірургічного лікування пошкоджень тазових органів в гострому періоді травматичної хвороби» 14.01.03 – хірургія, 2008.

 • Савицький Олександр Федорович «Ретроперитонеальна гематома як ускладнення поєднаної абдомінальної травми (діагностика, прогноз та хірургічна тактика в гострому періоді травматичної хвороби)» 14.01.03 – хірургія, 2008.

 • Слободяник Віктор Петрович «Оптимізація лікування хворих з холедохолітіазом шляхом застосування методів дистанційної та контактної літотрипсії у поєднанні з ендоскопічною папілосфінктеротомією» 14.01.03 – хірургія, 2009.

 • Ярмолюк Юрій Олександрович «Діагностика та лікування після травматичних гематом м`яких тканин нижніх кінцівок» 14.01.21 – травматологія-ортопедія, 2009.

 • Пендраковський Констянтин Володимирович «Комплексне хірургічне лікування пролежнів у постраждалих з поєднаною спинномозковою травмою» 14.01.03 – хірургія, 2010.

 • Чернев Володимир Миколайович «Нові шляхи в комбінованому лікуванні злоякісних пухлин і метастазів печінки із застосуванням лапароскопічної кріохірургії і ендоваскулярної хімоемболізації», 14.01.03 – хірургія, 2010.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів