Історія кафедри військової хірургії
Української військово-медичної академії

Кафедра військової хірургії - історія. Українська військово-медична академія (УВМА).

Історія становлення кафедри військової хірургії тісно повязана з формуванням вперше в молодій незалежній державі навчального закладу нового зразку - Української військово-медичної академії. Сучасна Академія є одним з перших військових навчальних і наукових закладів, заснованих за роки здобуття Україною незалежності на шляху розбудови власних Збройних Сил. Її створення зумовлено необхідністю побудови національної системи підготовки кадрів і освітньо-наукового забезпечення діяльності вітчизняної військово-медичної служби.

Історія розвитку Академії, як і кафедри військової хірургії, бере свій початок з 13 січня 1993 року, коли начальником Головного Штабу Збройних Сил України була затверджена організаційна група для опрацювання штату та розгортання Військово-медичного відділення при Українському державному медичному університеті ім. акад. О.О. Богомольця, на базі якого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 року № 820 була створена Українська військово-медична академія.

У зародженні та формуванні кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії особливу роль зіграли досвід наукових хірургічних шкіл, що діяли в рамках СНД, перш за все: Військово-медичної академіі ім. Кірова в м. Санкт-Петербург, військово-медичного факультету м. Самара та Київської хірургічної школи.

Кафедра військової хірургії - історія. Українська військово-медична академія (УВМА). Білий Володимир Якович

Начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби ЗС України, головний хірург МОУ, генерал-майор медичної служби, доктор медичних наук, заслужений лікар України В.Я. Білий став першим начальником кафедри. З 1993 по 2002 рік продовжувався розвиток та становлення кафедри полковником медичної служби, кандидатом медичних наук, доцентом Пановим Ф.І., а з 2002 по теперішній час полковником медичної служби, Заслуженим лікарем України, доктором медичних наук, професором Заруцьким Я.Л.

За 18 років існування пройдено важливий етап формування науково-педагогічної бази, підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних виконувати завдання з підготовки та перепідготовки військових лікарів і розвитку в Україні військової хірургії як науки.

Кафедра військової хірургії - історія. Українська військово-медична академія (УВМА). Заруцький Ярослав Леонідович

Перший випуск слухачів-хірургів відбувся в 1996 році в кількості 11 чоловік. На даний момент підготовлено більше 300 лікарів хірургів, пройшли перепідготовку і підвищення кваліфікації більше ніж 3000 фахівців зі спеціальностей хірургія, гінекологія, травматологія, ендоскопія, променева діагностика тощо. Проводиться тематичне удосконалення та спеціалізація медичних сестер.

Капітан медичної служби В.В. Бурлука – перший ад`юнкт кафедри, який на сьогодні є підполковником медичної служби та доцентом кафедри. Перша дисертація кандидата медичних наук – (Гойда Ігор Євгенович в 1996 році) Перша монографія «Хочу стати хірургом» (Ф.І. Панов) вийшла в світ у 1996 році Перший навчально-методичний посібник для слухачів-хірургів «Оформлення історії хвороби на хворого хірургічного профілю», (автори: Панов Ф.І., Лакша А.М.) був надрукований в 1999 році.

На кафедрі викладається 20 навчальних дисциплін, в навчальному процессі приймають участь 12 докторів і 22 кандидата медичних наук на 2 головних і 5 допоміжних клінічних базах. На кафедрі підготовлено 3 доктора и 25 кандидатів медичних наук. Опубліковано понад 700 наукових праць, 12 монографій, видано 14 методичних рекомендацій, 16 патентів і 78 раціоналізаторських пропозицій.

Кафедра військової хірургії - історія, колектив. Українська військово-медична академія (УВМА).

Головними напрямами клінічної роботи кафедри стали: невідкладна хірургія, політравма, травматологія, амбулаторна хірургія, хірургічна інфекція. Кафедра впроваджує інноваційні технології, серед яких пріоритетними в хірургії пошкоджень стали: етапні операції у лікуванні постраждалих з пошкодженням внутрішніх органів, технологія «damage controle», кількісна оцінка тяжкості травми, лапароскопічні операції з використанням термоструменевого гемостазу, електричного зварювання тканин. В невідкладній хірургії - малоінвазивні лапароскопічні операції, інтервенційна сонографія. В травматології: LCP пластини з вугловою стабільністю гвинтів; стабільно-функціональний остеосинтез; DHS фіксатори з антиротаційною накладкою.

Науково-педагогічний склад кафедри приймав участь у миротворчих операціях військових контингентів ООН в Югославії, Лівані, С?єрра-Ліоне, в міжнародних медичних тактико-спеціальних навчаннях у Грузії та Молдові.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів