Лекційні матеріали

Хірургія органів черевної порожнини

Актуальні питання абдомінальної хірургії (курс лекцій)
/ В.М.Денисенко, Ф.І.Панов, Е.В.Світличний / Під ред. М.І.Тутченко.

Даний курс лекцій підготовлений колективом кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії відповідно до затвердженої Вченою радою програми підготовки, перепідготовки і удосконалення військових фахівців з курсу хірургії органів черевної порожнини. Основну увагу надано хірургічним захворюванням, що найбільш часто зустрічаються в практиці військового лікаря. Викладені сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку і методи діагностики захворювань органів черевної порожнини. Надані рекомендації щодо обсягу та змісту лікувальних заходів на догоспітальному і госпітальному етапах, зміст військово-лікарської експертизи.


 1. 1. “Гострий живіт”. Особливості діагностики і лікування.
 2. 2. Військово-лікарська експертиза
 3. 3. Гострий аппендицит
 4. 4. Грижі живота
 5. 5. Перитоніт
 6. 6. Гострий панкреатит
 7. 7. Гострий холецистит
 8. 8. Механічна жовтяниця
 9. 9. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
 10. 10. Перфоративна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки
 11. 11. Пілородуоденальний стеноз
 12. 12. Шлунково-кишкові кровотечі
 13. 13. Гостра кишкова непрохідність
 14. 14. Тромбози і емболії мезентеріальних судин
Військово-польова хірургія

Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій (курс лекцій)
/ Під редакцією проф. В.Я.Білого

Авторський колектив: В.Я.Білий (вступ); П.І.Білінський (2); В.В.Бурлука (11,13); В.М.Величко (5); І.М.Герасимів (6); В.М.Денисенко (1,2,4,5,6,7,9,10,11,15); В.М.Денисенко (фото); Я.Л.Заруцький (1,2,3,12); В.М.Квасницький (9,10); Я.С.Кукуруз (13); А.М.Лакша (14); М.М.Михайловський (1); Ф.І.Панов (3,4,5,7,12); М.Є.Поліщук (9,10); Г.Г.Рощін (1); І.В.Собко (1,6); О.І.Уманець (малюнки); А.С.Чебурахін (8).


 1. 1. Організація і зміст хірургічної допомоги в екстремальних умовах мирного і воєнного часу.
 2. 2. Травматичний шок.
 3. 3. Сучасна ранева хвороба і вогнепальна рана.
 4. 4. Кровотеча і крововтрата.
 5. 5. Комбінована травма.
 6. 6. Синдром тривалого розчавлювання.
 7. 7. Термічна травма.
 8. 8. Інфекційні ускладнення поранень і травм.
 9. 9. Травма черепа.
 10. 10. Травма хребта і спинного мозку.
 11. 11. Травма грудей.
 12. 12. Травма живота.
 13. 13. Травма тазу і тазових органів.
 14. 14 Травма кінцівок.
 15. 14 Список літератури.
Ортопедія та травматологія

Ортопедія та травматологія (курс лекцій)

д.мед.н., професор Анкін Л.М.; к.мед.н, майор м/с Король С.О.; к.мед.н., доцент Денисенко В.М.


 1. 1. Обстеження хворих з травмами та захворюваннями опорно-рухової системи.
 2. 2. Пошкодження м’яких тканин кінцівок.
 3. 3. Тавматичні вивихи.
 4. 4. Переломи кісток.
 5. 5. Принципи оперативного лікування переломів кісток.
 6. 6. Пошкодження плечевого поясу та верхньої кінцівки.
 7. 7. Пошкодження кісток тазу та нижньої кінцівки.
 8. 8. Відкриті і вогнепальні переломи.
 9. 9. Травматичний шок. Травматична хвороба.
Хирургическая инфекция

Хирургическая инфекция (курс лекцій)
/ Під редакцією профессора Заруцкого Я.Л.

Авторський колектив: Безлюда Н.П., Чебурахин А.С. , Лурин И.А., Сотников А.В., Горелов С.В., Маркевич С.В.


 1. 1. Актуальность и определение понятия «хирургическая инфекция». Классификация. Этиология, клиника, диагностика инфекционного раневого процесса
 2. 2. Представление о раневом процессе и заживлении ран. Методы контроля течения и прогноза раневого процесса.
 3. 3. Общие принципы лечения хирургической инфекции.
 4. 4. Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки.
 5. 5. Гнойно-воспалительные заболевания кисти.
 6. 6. Мастит.
 7. 7. Остеомиелит.
 8. 8. Гнойные артриты, бурситы.
 9. 9. Синдром диабетической стопы.
 10. 10. Гнойные заболевания забрюшинной клетчатки. Гнойный псоит.
 11. 11. Гнойные осложнения после операций на органах брюшной полости.
 12. 12. Инфекционные осложнения огнестрельной раны.
 13. 13. Анаэробная инфекция в хирургии.
 14. 14. Редкие формы гнойной инфекции.
 15. 15. Нозокомиальные пневмонии.
 16. 16. Сепсис.
 17. 17. К вопросу о рациональном лечении ран.
 18. 18. Список литературы.

Новини періодики
UA

Атестація лікарів