Наука і Практика  

Наука і Практика

Міжвідомчий медичний журнал


Рік заснування: 2013
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 20168-9968 Р від 20.08.2013 р.
Періодичність: 4 раз на рік
Мова видання: українська
Засновник: Національна академія медичних наук України,
Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України»
Шеф редактор: Сердюк Андрій Михайлович, президент НАМН України, директор ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.
Головний редактор: Лурін Ігор Анатолійович, начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України, доктор медичних наук, професор.
Члени редколегії: Бойко Валерій Володимирович, директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», доктор медичних наук, професор;
Вороненко Юрій Васильович, ректор Національної медичної академії післядиплом- ної освіти імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, доктор медичних наук, профе- сор;
Гайко Георгій Васильович, директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Глумчер Фелікс Семенович, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор;
Гринь Владислав Костянтинович, директор ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Дзяк Георгій Вікторович, ректор ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністер- ства охорони здоров’я України», академік НАМН України, доктор медичних наук, про- фесор;
Заболотний Дмитро Ілліч, директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коло- мійченка НАМН України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціаль- ністю «Отоларингологія», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Книшов Геннадій Васильович, директор ДУ «Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», академік HAH України і HAМH України, доктор медичних наук, професор;
Коваленко Володимир Миколайович, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Комісаренко Сергій Васильович, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, академік НАН України і НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Лазоришинець Василь Васильович, начальник лікувально-організаційного управління НАМН України, заступник голови наукової ради при Президії НАМН України з клінічної медицини, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Москаленко Віталій Федорович, ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, віце-президент НАМН України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Ничитайло Михайло Юхимович, заступник директора з наукової роботи ДУ «Націо- нальний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», доктор медичних наук, професор;
Педаченко Євгеній Георгійович, директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім акад. А. П. Ромоданова НАМН України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Нейрохірургія», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Романенко Аліна Михайлівна, завідувач лабораторії патоморфології ДУ «Інститут урології НАМН України», член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Трахтенберг Ісак Михайлович, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Тронько Микола Дмитрович, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Фещенко Юрій Іванович, директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Пульмонологія та фтизіатрія», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Фомін Петро Дмитрович, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Хірургія» ? координатор групи спеціальностей хірургічного профілю, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
Цимбалюк Віталій Іванович, заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», віце-президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.
Адреса редакції: вул. Липська, 11, Київ, Україна, 01021
E-mail: imjsap@gmail.com
 

Архів номерів


 

Наука і Практика - 2013

 
Наука і Практика
№1-2013
 

Наука і Практика - 2014

 
Наука і Практика
№1-2014

© Усі права застережені. Переклад та передрук тільки за згодою авторів і редакції. Відповідальність за вірність даних, цитат, формул, доз препаратів тощо несуть автори статей. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Публікація матеріалів у науково-практичному журналі «Наука і Практика» не означає, що редакція безумовно поділяє думки та погляди авторів статей.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів