Презентації

ХІРУРГІЯ ПОШКОДЖЕНЬ

Организация, тактика и методы лечения повреждений таза в клинике политравмы.
ЛОБАНОВ В.Г. - профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ДонГМУ.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Переломи кісток таза з пошкодженням тазових органів .
Трутяк І.Р., Філь Ю.Я., Лунь Я.М., Королюк О.В., Оршак І.В., Бучма І., Козопас В.С. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Львівська міська клінічна лікарня №8.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Диагностика и хирургическая тактика у пострадавших с забрюшинными кровоизлияниями при политравме.
Профессор П.Н. Замятин, ГУ «Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины» Львівська міська клінічна лікарня №8.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Травма грудної клітки.
Бурлука В.В.- лікар травматолог вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.

Пошкодження тазу та тазових органів. Надання хірургічної допомоги на етапах медичної евакуації.
Бурлука В.В.- лікар травматолог вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.

Сучасна бойова хірургічна травма.
Панов Ф.І. - кандидат медичних наук, професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.

Хирургическое лечение повреждений грудинно-рёберного каркаса.
В.Г.Гетьман, Д.В.Мясников - Кафедра торакальной хирургии и пульмонологии Национальной Медицинской Академии Последипломного Образования им П.Л.Шупика, Киев 17 больница г. Киева.
атеріали конференції "Політравма 2006"

Травма таза – выбор тактики и метода хирургического лечения при политравме.
Климовицкий В.Г., Лобанов Г.В., Пастернак В.Н. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Донецкий государственный медицинский университет НИИ травматологии и ортопедии.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

Клінічні аспекти поєднаної травми.
І. Р.Трутяк, Ю.Я.Філь, В.С.Жуковський, Я.М.Лунь, Р.І.Трутяк Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Львівська міська клінічна лікарня №8.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

Повреждения таза.
АНКІН Лев Миколайович – лікар травматолог вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

Вогнепальні поранення кінцівок воєнного і мирного часу.
Кукуруз Я.С. Бурлука В.В - кафедри військової хірургії Української військово-медичної, кафедра медицини катастроф Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

ТРАВМАТОЛОГІЯ

Переломы вертлужной впадины.
АНКІН Лев Миколайович – лікар травматолог вищої категорії, доктор медичних наук, професор кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Хірургічне лікування переломів задньої стінки вертлюжної западини.
Міренков К.В., Перцов В.І. – Запорізький державний медичний університет. Кафедра медицини катастроф, нейрохірургії та військової медицини.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

ХІРУРГІЧНА ІНФЕКЦІЯ

Анаэробная неклостридиальная инфекция таза и тазовых органов.
Безлюда Николай Петрович – врач хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, ординатор отделения гнойной хирургии, доцент кафедры военной хирургии УВМА.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Применение пункционно-дренирующих вмешательств под контролем ультразвука в лечении абсцессов брюшной полости у пострадавших с политравмой.
СВІТЛИЧНИЙ Едуард Вікторович – лікар хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Современная антимикробная химиотерапия при септических осложнениях.
Харченко Леонид Аполлонович – Директор УМЦИТС, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Кандидозний сепсис – діагностика та лікування.
Бондар М.В.- к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО, головний спеціаліст ГУОЗ та МЗ м. Києва.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

Современные аспекты клинической антибиотикотерапии.
Харченко Леонид Аполлонович – Директор УМЦИТС, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Актуальные вопросы острого панкреатита.
ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович – лхірург вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військовї хірургії Українська військово-медична академія.

Актуальные вопросы хирургии язвенной болезни ДПК и желудка .
ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович – лхірург вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військовї хірургії Українська військово-медична академія.

Анестезіологія, реанімація, інтенсивна терапія

Профілактика та лікування шлунково-кишкових кровотеч у пацієнтів з тяжкою політравмою.
Сергій Дубров – лікар анестезіолог вищої категорії, кандидат медицичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця.
Матеріали конференції "Політравма 2008"

Травматичний шок.
Бурлука В.В.- лікар травматолог вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії.

Особенности эпидемиологии, диагностики и анестезиологического обеспечения травматических повреждений сердца.
Ярославская С.Н., Глумчер Ф. С., Дубров С.А., Михайличенко М.М. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

ДІАГНОСТИКА

Эндоскопические методы исследования в хирургии.
ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович – лікар хірург вищої атестаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри військовї хірургії Українська військово-медична академія.

Интервенционная сонография у пострадавших с политравмой.
Н.И.Тутченко, Э.В.Светличный, С.П.Трофименко – Национальный медицинский университет им. О.О.Богомольца, Украинская военно-медицинская академия, Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасні технології у системі етапного лікування воєнного часу.
Заруцький Я.Л., Чернєв В.М., Загоровський М.В.
Матеріали конференції "Політравма 2006"

Клінічна ефективність телемедичних консультацій при лікуванні постраждалих з травмою таза.
Владзимирський А.В. - к.мед.н., лікар відділення поєднанної та множинної травми ДНДІТО, зав. від. інформатики та телемедицини ДНДІТО
Матеріали конференції "Політравма 2008"


Новини періодики
UA

Атестація лікарів