Співпраця кафедри військової хірургії
з лікувальними закладами м. Києва

Кафедра військової хірургії. Лікарня швидкої медичної допомоги.  Українська військово-медична академія (УВМА).

На базі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД) - головній клінічній базі кафедри плідно працюють начальник кафедри, доктор медичних наук, професор Заруцький Ярослав Леонідович - відділення політравми; заступник начальника, к.мед.н., доцент Хоменко Ігор Петрович - хірургічне відділення №3; к.мед.н. доцент Бурлука Володимир Володимирович - відділення політравми; к.мед.н Король Сергій Олександрович - травматологічне відділення №1; к.мед.н. доцент Світлічний Едуард Вікторович - хірургічне відділення №1; к.мед.н. доцент Денисенко Валерій Миколайович - хірургічне відділення № 2; к.мед.н. Собко Ігор Володимирович - хірургічне відділення №4. Кафедра військової хірургії. Лікарня швидкої медичної допомоги.  Українська військово-медична академія (УВМА). В лікарні створені всі можливості для професіонального зростання викладачів кафедри та молодої порослі військових хірургів завдяки тісній співпраці керівництва Академії та лікарні.

З 1993 року на клінічній базі функціонують цикли воєнно-польової хірургії, травматології та ортопедії, абдомінальної хірургії, гнійної та судинної хірургії для слухачів підготовки та перепідготовки військових лікарів. За цей час на базі відділень лікарні пройшли підготовку 320 військових хірургів. Випускники, що проходили навчання на клінічній базі зараз є провідними фахівцями та очолюють військово-медичні управління, хірургічні служби військових клінічних центрів Міністерства Оборони України: доктор медичних наук професор Лурін Ігор Анатолійович - начальник військово-медичного управління СБУ, к.мед.н. Шудрак Анатолій Анатолійович - головний хірург МО України. На клінічному матеріалі КМКЛШМД захищено 3 докторських та 17 кандидатських дисертацій співробітниками кафедри та зовнішніми здобувачами. Викладачі кафедри та слухачі академії приймають активну участь у клінічних розборах та чергують у складі хірургічних бригад КМКЛШМД.

Кафедра військової хірургії. Лікарня швидкої медичної допомоги. Відділення політравми.  Українська військово-медична академія (УВМА).

Клінічною «перлиною» лікарні є відділення політравми, де знаходяться на стаціонарному лікуванні найбільш тяжкі хворі з пошкодженням різних анатомо-функціональних ділянок. На базі відділення завдяки спільній співпраці з професором Барамія Нугзаром Миколайовичем та всім персоналом відділення, колектив кафедри впроваджує диференційовану хірургічну тактику лікування тяжких та вкрай тяжких пошкоджень різних анатомо-функціональних систем організму постраждалих. Наявність постраждалих з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями сприяє профільному навчанню військових хірургів.

Співпраця кафедри з відділенням травматології. В 1992 році керівником клініки був призначений професор Анкін Л.М. У цей період особливого розвитку отримав напрямок подальшого вдосконалення методів стабільно-функціонального остеосинтезу переломів довгих кісток. Кафедра військової хірургії. Лікарня швидкої медичної допомоги. Відділенням травматології. Київський Міський онкологічний центр. Українська військово-медична академія (УВМА). Впроваджено в практику тотальне ендопротезування кульшових суглобів. Цикл травматології та ортопедії викладають професор Анкін Л.М. та к.мед.н. Король С.О. Пріоритетними напрямками вдосконалення є мінімально- та малоінвазивний остеосинтез довгих кісток, етапне лікування переломів у постраждалих з множинною та поєднаною скелетною травмою, остеосинтез нестабільних пошкоджень тазового кільця, остеосинтез п’яткової кістки спеціальними пластинами АО. Завдяки впровадженню в практику сучасних методів остеосинтезу був значно знижений рівень післяопераційних ускладнень та летальність. На теперішній час набули поширення методи остеосинтезу LCP пластинами, DHS-фіксаторами, інтрамедуллярний остеосинтез блокованими стержнями, тотальне цементне ендопротезування протезами «Biomet». Завдяки зусиллям колективу кафедри та КМКЛШМД були проведені І, ІІ, ІІІ та IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Політравма - сучасна концепція надання медичної допомоги».

Кафедра військової хірургії. Торакальний центр Київської міської клінічної лікарні №17. Київська міська клінічна лікарня №2. Міський опіковий центр  Українська військово-медична академія (УВМА).

Допоміжною клінічною базою кафедри є торакальний центр Київської міської клінічної лікарні №17 (КМКЛ №17). На базі лікарні плідно працюють д.мед.н. професор Сокур Петро Павлович та д.мед.н. професор Гетьман Вадим Григорович. Основними напрямками їх роботи є поєднана травма грудної клітини, політравма, злоякісні новоутворення грудної клітини у дорослих та дітей.

На базі Київського міського онкологічного центру працює к.мед.н. Яценко Сергій Миколайович, основним напрямком клінічної роботи є сучасні методи лікування онкологічних захворювань черевної порожнини.

Київська міська клінічна лікарня №2 (КМКЛ №2) є основною з питань термічних ушкоджень. На базі працює д.мед.н., професор Козинець Георгій Павлович, відомий спеціаліст з питань сучасного хірургічного лікування опіків та опікової хвороби.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів