Український журнал хірургії

Науково-практичний журнал


Рік заснування: 2007
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14759-3730 ПР від 17.12.2008
Періодичність: 6 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Асоціація хірургів Донецької області
Головний редактор: Кондратенко Петро Генадійович, доктор медичних наук
Заступники головного редактора: Міміношвілі Омарі Ісідорович, доктор медичних наук; Конькова Марина Володимирівна, доктор медичних наук
Члени редколегії: Андрющенко В.П., Бобров О.Є., Бойко В.В., Бондар Г.В., Бондарєв В.І., Василюк С.М., Верхулецький І.Є., Веселий С.В., Вишневський В.О., Возіанов О.Ф.,Гешелін С.О., Грона В.М., Грубнік В.В., Гюльмамєдов Ф.І., Денисов В.К., Десятерик В.І., Дзюбановський І.Я., Дикан І.М., Дронов О.І., Думанський Ю.В., Єпіфанцев О.А., Журило І.П., Запорожченко Б.С., Захараш М.П., Кабанова Н.В., Казаков В.М., Каніковський О.Є., Кардаш А.М., Кімакович В.Й., Клименко В.М., Ковальчук Л.Я., Колкін Я.Г., Копчак В.М., Кулачек Ф.Г., Лігоненко О.В., Лобас В.М., Лупальцов В.І., Мамчич В.І., Матвійчук Б.О., Милиця М.М., Мішалов В.Г., Мунтян С.О., Ничитайло М.Ю., Ніконенко О.С., Павловський М.П., Поляченко Ю.В., Попик М.П., Русин В.І., Семенюк Ю.С., Серняк Ю.П., Сєдаков І.Є., Сипливий В.О., Тамм Т.І., Тутченко М.І., Фомін П.Д., Хаджиєв О.Ч., Черній В.І., Шаповал С.Д., Шапринський В.О., Шевчук І.М., Ярема І.В., Ярешко В.Г.
Адреса редакції: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
вул. Багратіона, 19, Донецьк, Україна, 83047
Тел.: (062) 221-57-64
Факс: (062) 223-27-38
E-mail: ujs@dsmu.edu.ua
Сайт: www.ujs.dsmu.edu.ua
 

Архів номерів


 

Український журнал хірургії - 2012

 
Український журнал хірургії
№1
 

Український журнал хірургії - 2011

 
Український журнал хірургії
№6
Український журнал хірургії
№5
Український журнал хірургії
№4
Український журнал хірургії
№3
Український журнал хірургії
№2
Український журнал хірургії
№1
 

Український журнал хірургії - 2010

 
Український журнал хірургії
№2
Український журнал хірургії
№1
 

Український журнал хірургії - 2009

 
Український журнал хірургії
№5
Український журнал хірургії
№4
Український журнал хірургії
№3
Український журнал хірургії
№2
Український журнал хірургії
№1
 

Український журнал хірургії - 2008

 
Український журнал хірургії
№2
Український журнал хірургії
№1
 

© Усі права застережені. Переклад та передрук тільки за згодою авторів і редакції. Відповідальність за вірність даних, цитат, формул, доз препаратів тощо несуть автори статей. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Публікація матеріалів у науково-практичному журналі «Український журнал хірургії» не означає, що редакція безумовно поділяє думки та погляди авторів статей.


Новини періодики
UA

Атестація лікарів