ЗАРУЦЬКИЙ Ярослав Леонідович

полковник медичної служби, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, доктор медичних наук , професор, заслужений лікар України, лікар хірург вищої категорії.

У 1984 р. закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, факультет підготовки керівного складу військово-медичної академії ім. С.М.Кірова (1989-1992 рр.).

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Діагностика та хірургічне лікування пошкоджень печінки у постраждалих з закритою поєднаною травмою» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.

З 1984 по 1989 роки проходив військову службу на хірургічних посадах в ЗС СРСР. З 1993 року служив на посадах викладача, старшого викладача та заступника начальника кафедри військової хірургії Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії. З 2002 року – начальник кафедри військової хірургії.

У 2004 році захистив докторську дисертацію за темою «Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.

Учень професора В.Я. Білого.

Науковий напрям: політравма, керує дисертаційними роботами здобувачів наукового ступеня «кандидат медичних наук». Має 5 авторських свідоцтв, 6 патентів. Автор 180 наукових праць, в т.ч. 2 підручника, 3 навчальних посібника 5 монографій, серед яких:

1. Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій / Підручник. Тернопіль: Укрмедкнига 2004 – 324с.

2. Хірургія пошкоджень тазу і тазових органів / Заруцький Я.Л., Кукуруз Я.С.,Бурлука В.В.- К.: 2006. – 112 с.

3. Повреждения органов мочеполовой системы (Практическое руководство)/ Под редакцией профессора В.С.Дзюрак. – К, : »Ходак» 2004.- 88 с.

Нагороджений державними нагородами, відзнаками і почесними грамотами Міністра оборони України, директора Департаменту охорони здоров’я МО України, Київського міського голови і керівництва Академії.


Головний військовий клінічний госпіталь, хірургічний корпус
тел. 521-84-67, 522-98-41
mailto: zarutsky@ukr.net

Отримати консультацію

Web-Kreation Contact Form with field validationНовини періодики
UA

Атестація лікарів